تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی توسط وکیل دادگستری

چنانچه دادنامه ای صادر شده باشد و به ضرر شخص باشد ، آن شخص می بایست ظرف مهلت قانونی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظر خواهی نماید و برای تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی می توان به وکیل دادگستری مراجعه نمود و حتی در صورت ضرورت ، پرونده توسط وکیل دادگستری مطالعه و سپس لایحه تجدید نظر خواهی تنظیم شود ، بنابراین با توجه به مهلت محدود تجدیدنظر خواهی و فرصت اندک برای جمع آوری مدارک و دلایل و بررسی آنها ، مطالعه پرونده ، و سپس تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی در این مهلت محدود ، بهتر است که بلافاصله پس از ابلاغ دادنامه ، برای تهیه و تنظیم لایحه تجدیدنظر خواهی به وکیل دادگستری مراجعه گردد .

 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.