وکیل ارث و انحصار وراثت : مقدمه تقسیم اموال بین وراث و دریافت ارثیه و یا برقراری مستمری افراد تحت تکفل که استحقاق دریافت آن را دارند ، داشتن گواهی انحصار وراثت یا گواهی حصر وراثت می باشد. شاید این مثال را در جامعه یا در فیلم ها شنیده باشید که یک نفر به نفر دیگر می گوید اول ورثه بودن را ثابت کن و بعد ادعای ارث و میراث کن ، این مثال اشاره خوبی به دریافت گواهی انحصار وراثت برای اثبات ورثه بودن دارد. گواهی حصر وراثت و یا گواهی انحصار وراثت هر دو به یک معنی می باشند. برخی از پرونده های مربوط به ارث و میراث عبارتند از أخذ گواهی حصر وراثت ، درخواست تقسیم ترکه و درخواست سند مشاعی. چنانچه وراث بخواهند گواهی انحصار وراثت تهیه نمایند و یا نسبت به تقسیم ترکه ( تقسیم اموال ) و یا سایر پرونده های مربوطه اقدام نمایند می توانند قبل از اقدام و یا در حین اقدام با وکیل پرونده های ارث و حصر وراثت مشاوره داشته باشند. وکلای گروه وب سایت وکیل آماده ارائه مشاوره حقوقی و یا وکالت به مراجعین گرامی می باشند. برای مراجعه به دفتر وکالت ما نیاز به تعیین وقت حضور می باشد. تلفن و آدرس دفتر وکالت ما در سایت قرار دارد.

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.