وکیل خانواده

وکیل خانواده

وکیل خانواده در تهران برای مهریه ، نفقه ، تمکین و طلاق

موضوعات ، دعاوی و پرونده های خانواده :

  • مطالبه مهریه ، ممنوع الخروجی ، تأمین خواسته و توقیف اموال ، اعسار و تقسیط
  • نفقه زوجه ، نفقه فرزند ، ترک انفاق ، تمکین 
  • شروط ضمن عقد ، شرط نصف دارایی ، اجرت المثل 
  • عسر و حرج زوجه ، گواهی عدم امکان سازش ، طلاق توافقی ، طلاق رجعی ، طلاق بائن ، طلاق خلع ، طلاق مبارات ، رجوع
  • فسخ نکاح ، موارد فسخ نکاح ، تدلیس
  • استرداد جهیزیه ، تأمین دلیل جهیزیه ، تأمین خواسته جهیزیه

برای تعیین وقت جهت مراجعه حضوری به دفتر وکالت برای وکالت و یا مشاوره به شماره تلفن مندرج در این سایت تماس بگیرید.

error: