دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، محلی است که که در آن جهت تسریع و تسهیل در امور مراجع قضایی ، خدمات قابل ارائه انجام می شود. خدماتی از قبیل ثبت دادخواست ، شکایت ، لایحه ، تجدیدنظرخواهی ، فرجام خواهی ، واخواهی توسط آن انجام می گردد. پس از ثبت ، به صورت الکترونیکی به مرجع قضایی مربوطه ارسال می شوند. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به تعداد لازم در هر شهری ایجاد شده است.

 
نکات لازم قبل از مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی
 

قبل از طرح دعوی و تنظیم دادخواست ، شکایت و ارسال اظهار نامه ، می توانید در خصوص مسائل حقوقی و یا کیفری خود و جهت کسب اطلاع از موارد زیر می توانید با وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی حضوری داشته باشید :

  1. موضوع خواسته و یا شکایت .
  2. متن مناسب برای دادخواست و یا شکایت .
  3. دلایل و ضمائم دادخواست و یا شکایت.
  4. خواسته های دیگری که می توان به همراه خواسته اصلی مطرح کرد .
  5. مدارک لازمی که برای طرح دادخواست ، شکایت و یا ارسال اظهارنامه می بایست به همراه داشت .
  6. چنانچه ارسال اظهارنامه لازم نیست ، از تنظیم و ارسال آن خودداری شود .
  7. آیا طرح دادخواست یا شکایت ، با توجه به دلایل موجود ، نتیجه مطلوب را در پی خواهد داشت ؟
  8. کسب اطلاع در خصوص سایر موارد حقوقی.
  9. داشتن وکیل دادگستری برای تشکیل پرونده ، پیگیری ، دفاع و یا انجام مشاوره حقوقی مستمر با وکیل پایه یک دادگستری از قبل از اقدام قانونی و در طول رسیدگی و اجرای حکم .

نشانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.