وکیل کیفری یا وکیل پرونده کیفری همان وکیل دادگستری است که در پرونده های کیفری یا جزایی وکالت و یا مشاوره انجام می دهد. وکیل پرونده کیفری بودن مانع از وکیل بودن در سایر پرونده ها نمی باشد. اتهامات و جرایم به موجب پرونده کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرند. هر پرونده کیفری الزاماً به صدور حکم و تعیین مجازات ختم نمی شود مگر اینکه دلایل کافی وجود داشته باشد. جرایم به جهت اینکه مخل نظم عمومی هستند برای آنها مجازات و کیفر در نظر گرفته شده است. معمولاً پرونده های کیفری ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه کیفری رسیدگی می شوند. پرونده سرقت یک نمونه از پرونده کیفری است. تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام می شود. دادیاری و بازپرسی شعبه های از دادسرا هستند. به جرائم سبک در شعبه دادیاری و به جرائم سنگین تر در شعبه بازپرسی رسیدگی می شود. به برخی از جرایم به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود. وکالت در پرونده کیفری توسط وکیل دادگستری انجام می شود.

وکیل کیفری و مشاوره : برای هماهنگی جهت مشاوره حضوری و یا وکالت پرونده های کیفری و یا جزایی توسط وکلای پایه یک داگستری در دفتر وکالت ما ، با شماره تلفن مندرج در این سایت تماس بگیرید.

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.