وکیل حقوقی وکیل دادگستری است که در دعاوی حقوقی (مدنی) وکالت و یا مشاوره انجام می دهد. اصطلاح وکیل حقوقی و یا وکیل پرونده های حقوقی و یا وکیل امور حقوقی ، مانع از آن نیست که وکیل حقوقی نتواند در سایر پرونده ها وکالت نماید. دعاوی حقوقی دعاوی هستند که از تخلفات و بد عهدی های حقوقی در روابط خصوصی افراد با یکدیگر ناشی می شوند. این نوع تخلفات و بد عهدی ها اگرچه مذموم هستند ولیکن جرم محسوب نمی شوند که مستوجب مجازات و کیفر باشند ، مخل نظم عمومی نیستند و تهدیدی برای جامعه محسوب نمی شوند. به عنوان مثال فردی به فرد دیگر پول قرض می دهد، بد عهدی در پس دادن قرض و بدهی، مخل نظم عمومی جامعه نیست و جرم محسوب نمی شود. پرونده های حقوقی بیشترین پرونده های مطروحه در دادگستری است . این پرونده ها بر حسب مورد در دادگاه های حقوقی و یا شورای حل اختلاف رسیدگی می شوند. به جهت زیاد و متنوع بودن این پرونده ها ، دادگاههای بیشتری برای رسیدگی به آنها اختصاص داده شده است . تعداد شعبه های دادگاههای حقوقی، بیشتر از دادگاههای کیفری است.

برای هماهنگی جهت مشاوره حضوری و یا وکالت پرونده های حقوقی توسط وکلای پایه یک داگستری در دفتر وکالت ما ، با شماره تلفن مندرج در این سایت تماس بگیرید.

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.