شماره 9000/85424/100           1394/12/22

 جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام

تصویر بخشنامه شماره 9000/85407/100  مورخ  1394/12/19  ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص ‹‹ قیمت دیه کامله در ماه های غیر حرام از ابتدای سال 1395 ›› جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد .

                                                        مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه –  محسن محدث

شماره 9000/85407/100       1394/12/19  

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1392 و با توجه به بررسی های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیر حرام از ابتدای سال 1395 ، مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال تعیین می گردد .

                                                                رئیس قوه قصائیه – صادق آملی لاریجانی

منبع :  rrk.ir

 

{jcomments off}

error: