header1

لایحه مجهول المکان اعلام نمودن خوانده

درصورتیکه خوانده در نشانی اعلامی در دادخواست شناخته نشود و یا از آنجا نقل مکان نموده باشد ، خواهان می بایست نشانی دیگری از خوانده را به دادگاه اعلام نماید ، چنانچه آدرس دیگری از خوانده ندارید و خوانده مجهول المکان می باشد ، می بایست خوانده را مجهول المکان اعلام نموده و تقاضا نمایید که اوراق قضایی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ گردد که در این صورت می توانید از نمونه لایحه مجهول المکان اعلام نمودن خوانده که در زیر آورده شده استفاده نماید :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه --------- دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب -------------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی ----------- مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار می رساند ، با توجه به اینکه آدرس دیگری از خوانده آقای ----------- ندارم ، لذا با مجهول المکان اعلام نمودن خوانده ، خواهشمندم  اوراق قضایی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ گردد .

                                                                                                                                 با احترام مجدد

                                                                                                                                       امضاء

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید