header1

لایحه درخواست صدور برگ اجرائیه (در صورتیکه رأی دادگاه غیابی بوده و خوانده مجهول المکان باشد)

در پرونده هایی که اجرای آن نیاز به صدور برگ اجرائیه دارد و حکم دادگاه غیابی باشد ، پس از قطعی شدن حکم دادگاه و به منظور اجرای حکم دادگاه می بایست از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای صدور برگ اجرائیه شود ، در زیر نمونه ای از لایحه درخواست صدور برگ اجرائیه درصورتیکه حکم دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه (خوانده) مجهول المکان باشد ، آورده شده است :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ---- دادگاه عمومی حقوقی

با سلام و تقدم احترام ، اینجانب -------- در خصوص پرونده به شماره بایگانی ---------- که منجر به صدور دادنامه شماره ----------- مورخ ---------- گردیده و قطعی نیز شده است ، با توجه به اینکه محکوم علیه آقای ----------- مجهول المکان می باشد ، تقاضای صدور برگ اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه را از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار دارم .

                                                                                                             با احترام مجدد

                                                                                                                   امضاء

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • صفحه اصلی
  • Uncategorised
  • لایحه درخواست صدور برگ اجرائیه (در صورتیکه رأی دادگاه غیابی بوده و خوانده مجهول المکان باشد)