header1

لایحه درخواست ترک تعقیب متهم

در جرائم قابل گذشت ، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست ، درخواست ترک تعقیب کند ، در این صورت قرار ترک تعقیب صادر خواهد شد ، برای تقاضای ترک تعقیب می توانید از نمونه لایحه درخواست ترک تعقیب متهم که در ذیل آمده استفاده نمایید :

بسمه تعالی

ریاست محترم شعبه ---------- دادیاری

با سلام و تقدیم احترام ، اینجانب -------------- شاکی پرونده به شماره بایگانی  ------------  مطروحه در آن شعبه محترم ، تقاضای ترک تعقیب متهم آقای -------------- را دارم .

                                                                                                                      با احترام مجدد

                                                                                                                            امضاء

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید