لایحه درخواست فتوکپی از اوراق پرونده

در صورتیکه نیاز به دریافت کپی از اوراق پرونده خود در شورای حل اختلاف و یا دادگاه داشته باشید می توانید آن را تهیه و پس از تکمیل استفاده نمایید. لایحه پس از خرید برای مدت 10 روز قابل مشاهده است. برای استفاده های بعدی ، متن لایحه را در جایی ذخیره نمایید. 

error: