وی افزود: سامانه‌ای جهت ثبت اطلاعات اولیه مراجعان و به منظور ایجاد یکپارچگی در ورود اطلاعات وتسریع فرآیندهای ثبت، ابلاغ، پیگری و اطلاع رسانی برای افراد راه اندازی شده است.

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: دراین رابطه هر فردی جهت مراجعه به دستگاه قضایی باید به این سامانه مراجعه نماید و پس از اخذ شناسه قضایی امور خود را در دستگاه قضایی پیگیری کند.

منبع :  shoradad.ir

{jcomments off}

error: