header

راه اندازی سامانه برای یکپارچگی ورود اطلاعات

به گزارش روابط عمومی مرکز امور شورای حل اختلاف کشور به نقل از میزان، سامانه ای برای یکپارچگی ورود اطلاعات راه اندازی می گردد.

سیامک رفعتی معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اظهارکرد: از ابتدای شهریور ماه مراجعان با داشتن یک شناسه قضایی امور خود را در دستگاه قضایی پیگیری می‌کنند.

 

وی افزود: سامانه‌ای جهت ثبت اطلاعات اولیه مراجعان و به منظور ایجاد یکپارچگی در ورود اطلاعات وتسریع فرآیندهای ثبت، ابلاغ، پیگری و اطلاع رسانی برای افراد راه اندازی شده است.

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: دراین رابطه هر فردی جهت مراجعه به دستگاه قضایی باید به این سامانه مراجعه نماید و پس از اخذ شناسه قضایی امور خود را در دستگاه قضایی پیگیری کند.

منبع :  shoradad.ir

footer