گرفتن گواهینامه رانندگی نیازمند داشتن کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نیست

با توجه به قسمت أخیر ماده 54 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، أخذ گواهینامه رانندگی نیازمند داشتن کارت پایان خدمت و معافیت سربازی نمی باشد بطوری که ماده 54 همین قانون مقرر داشته :« ماده۵۴ ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ترتيبي اتخاذ كند كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با موضوعات مورد نياز از قبيل مشخصات وسايل نقليه و دارندگان آنها و گواهينامه هاي صادرشده و همچنين سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طريق سامانه هاي الكترونيكي به صورت برخط براي مراجع قضائي، صندوق و بيمه مركزي فراهم شود. اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست. »

{jcomments off}

error: