سرانجام ثبت نام از کاندیداهای محترم بیست و هشتمین دوره تصدی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در مورخ 1392,9,24 به پایان  رسید با مداقه در اسامی 116 نفری کاندیداهای محترم نکاتی مهم وقابل تعمقی  دیده می شود .

در کنار معمرین وپیشکسوتان امر وکالت  که بعضاً چهره های ثابت عضویت در هیئت مدیره کانون می باشند ، حضور پر رنگ و کم نظیر نسل جدید  از وکلای جوان و مدعی ، چشم ها را نوازش می دهد که دلالت بر  در خواست تغییر بنیادین و نگرشی نو نسبت به  سیستم حاکم بر نحوه ی اداره کانون و در خواست اعمال خواسته های نسل جدید وکلا، که عده کثیری از جامعه وکالت را به خود اختصاص می دهند ،دارد .

گویی خواستهای به جای همکاران جوان  و انتقادات آنها مورد بی توجهی و یا کم مهری قرار گرفته ،  و بر آن  شده اند  تا خود سکان اداره و تصدی هیئت مدیره کانون وکلا را به همت همکاران و هم فکران خود  در دست بگیرند و با استفاده از ظرفیتهای  موجود و ایده های جدید  نسبت به تغییرات اساسی و بنیادی در نحوه اداره کانون اهتمام ورزیده  واقدامات عملی مطابق با سیستم های نوین مدیریتی در راستای اجابت درخواستهای معقول صنفی نسل جوان که نگران سرنوشت صنفی خود می باشند ،آنچنان که شایسته است، به منصه ظهور برسانند.

کارآموزان وکالت دیروز  و کاندیدا های  عضویت در هیئت مدیره امروز  بر آن هستند  تا  با تغییر در سیستم مدیریتی کانون راهگشای ارتقاء  سطح زندگی  و  بر خورداری  از امکانات و خدمات در شان و جایگاه اجتماعی همکاران گردند، که امید است جملگی دوستان وهمکاران محترم در راستای تحکیم خانه دوم خود کانون وکلای دادگستری مرکز  با همدلی و حضور پر رنگ خود در انتخابات بیست و هشتمین دوره تصدی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نسبت به حفظ کانون و حمایت از کاندیداهای منتخب خود اقدام فرمایند، چراکه باز تاب و انعکاس  تعداد کثیر شرکت کنندگان در انتخابات  آثار و نتایج مطلوب و غیر قابل انکاری در جامعه  بجای خواهد گذاشت ،با آرزوی شرکت حداکثری همکاران در انتخابات بیست و هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز .

{jcomments off}

error: