وي افزود: در قانون جديد بيمه شخص ثالث ريسك راننده به خوبي لحاظ شده و اميدواريم در برنامه ششم بتوانيم نرخ بيمه شخص ثالث را صرفا بر مبناي ريسك راننده تعيين كنيم.

همتي از پرداخت بخشي از خسارت هاي رانندگان حادثه آفرين توسط خودشان خبر داد و گفت:رانندگاني كه در طول يك سال بيمه اي حوادث جرحي و فوتي بيافرينند براي هر حادثه به ترتيب ۲.۵، ۵ و ۱۰ درصد خسارت را بايد خودشان پرداخت كنند.

وي افزود:در سال گذشته صنعت بيمه يك ميليون فقره خسارت بيمه شخص ثالث بالغ بر ۸۷۰۰ ميليارد تومان پرداخت كرده است كه از اين تعداد درصدي نسبت به پرداختي ها اعتراض داشته اند كه اميدوارم با تمهيداتي كه در نظر گرفته ايم، اين نواقص هم بر طرف شود.

دكتر همتي همچنين از آماده شدن آيين نامه هاي اين قانون جديد با ۶۶ ماده تا دو ماه آينده خبر داد.

منبع :  centinsur.ir

 

 

{jcomments off}

error:

شما در حال تماس با دفتر وکالت هستید برای بر قراری ارتباط بر روی 02166432184 کلیک کنید.