نشاني مراجع قضايي و ادارات پاکدشت

دادگستري پاکدشت – پاکدشت – بلوار امام رضا (ع) – میدان معلم – جنب مصلا – تلفن (کلیک کنید)

دادسراي عمومي و انقلاب پاکدشت – پاکدشت – خیابان امام رضا (ع) – بلوار شهید رحیمی – جنب پارک معلم 

شوراي حل اختلاف پاکدشت – پاکدشت – سر مامازند – خیابان شاهد – کوچه حسینی – روبروی اداره اوقاف – تلفن (کلیک کنید)

کلانتری ۱۱ مرکزی – پاکدشت – خیابان شریعتی غربی – انتهای خیابان فاز ۲ الحیه 

کلانتری ۱۲ فرون آباد – فرون آباد دوم – بلوار شهدا 

کلانتری ۱۳ خاتون آباد – خاتون آباد – جنب ایران خودرو – خیابان آذری

کلانتری ۱۴ حصار امیر – حصار امیر – بلوار شهدا

بخش شریف آباد – شریف آباد – بعد از پلیس راه – فرماندهی بخش شریف آباد

پاسگاه فیلستان – خیابان اصلی فیلستان

اداره ثبت اسناد و املاك پاکدشت – پاکدشت – مجتمع ادارات – روبروی اداره مالیات – تلفن (کلیک کنید)

اداره ثبت احوال پاکدشت – پاکدشت – پشت شهرداری – خیابان یاس – یاس ۴ 

اداره دارايي پاکدشت – پاکدشت – مجتمع ادارات – روبروی اداره ثبت اسناد و املاک 

اداره كار پاکدشت – پاکدشت – بلوار امام رضا (ع) – خیابان شاهد – خیابان دولت – خیابان کارگر – مجتمع ادارات – تلفن (کلیک کنید)

پزشكي قانوني پاکدشت – پاکدشت – میدان معلم – بلوار معلم – کوچه حاجی نوروزی سابق – تلفن (کلیک کنید)

اداره اوقاف پاکدشت – پاکدشت – بلوار امام رضا (ع) – خیابان شانزده متری اوقاف – خیابان شهید حسینی 

 

 

 {jcomments off}