header1

نشاني مراجع قضايي و ادارات رودبار قصران

دادگاه عمومی بخش رودبار قصران – رودبار قصران – اوشان – بعد از میدان امام علی (ع) – جنب معاینه فنی خودرو – تلفن (کلیک کنید)

شوراي حل اختلاف رودبار قصران – رودبار قصران – فشم – اول جاده میگون – تلفن (کلیک کنید)

اداره ثبت اسناد و املاك فشم – رودبار قصران – فشم – روبروی فرهنگ سرای فشم – تلفن (کلیک کنید)

اداره دارايي فشم – رودبار قصران - فشم - بلوار امام خمینی – روبروی بانک تجارت – تلفن (کلیک کنید)