lawer

وکیل

وكيل : كسي است كه به موجب عقد وكالت و از جانب موكل خود ، نايب انجام امري مي شود ، وکیل در حالت کلی به دو دسته تقسیم می شوند ، وکیل کاری و وکیل دادگستری ، برای داشتن وکیل کاری جهت پیگیری امور اداری می توان به هر فرد حتی وکیل دادگستری وکالت داد ولیکن برای پرونده های دادگاه می بایست به وکیل دادگستری وکالت داد .

وکیل دادگستری : وکیلی است که عضو کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است و به شغل وکالت مشغول می باشد .

وکیل پایه یک دادگستری : وکلای دادگستری به دو گروه تقسیم می شوند ، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل پایه دو دادگستری که البته سابقه کاری وکیل پایه یک دادگستری بیشتر بوده و حیطه صلاحیت وکالتی آنها بیشتر است ، کارآموزان وکالت نیز تحت نظارت وکیل سرپرست خود می توانند در برخی پرونده ها وکالت نمایند .

موكل : شخصی است كه به دیگری وكالت انجام امري را مي دهد ، موکل می تواند شخص حقیقی اعم از یک فرد یا چند نفر باشد که به وکیل دادگستری مراجعه می نمایند و یا شخص حقوقی مانند شرکت باشد ، در خصوص شرکت ها باید توجه داشت که برای اعطای وکالت به وکیل دادگستری جهت پیگیری پرونده ها در دادگاهها می بایست حق مراجعه و گرفتن وکیل و وکالت در توکیل و با تمامی حدود اختیارات لازم به مدیر عامل و یا کسانی که قصد گرفتن وکیل برای شرکت دارند قبلاً به موجب مدارک مثبته داده شده باشد .

وكالت : معني لغوي وكالت تفويض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقي وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين ، طرف ديگر را براي انجام امري نايب (وکیل) خود مي نمايد ، برای وکالت در ادارات و پیگیری امور اداری وکالت کاری داده می شود ولیکن برای وکالت در دادگاه حقوقی ، دادگاه کیفری ، دادسرا ، تجدیدنظر استان ، دیوان عالی کشور ، شورای حل اختلاف و اجرای احکام می بایست به وکیل دادگستری وکالت داد .

مورد وكالت : امر و يا اموراتي است كه وكيل به موجب عقد ( قرارداد ) وكالت و به نيابت ( نمايندگي ) از طرف موكل خود مي بايست انجام دهد ، مورد وكالت بايد از اموراتي باشد كه خود موكل بتواند آنرا انجام دهد و مانع قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد ، و وكيل هم براي انجام آن امر اهليت قانوني داشته باشد .

وکالت در دادگاه ها می تواند شامل وکالت در مواردی از قبیل : وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، وکالت در توکیل ، تعیین مصدق و کارشناس ، وکالت در دعوای خسارت ، وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ، وکالت در ادعای اعسار و یا سایر موارد دیگر باشد .

در صورتيكه براي انجام امري دو يا چند وكيل معين شده باشد هيچ یک نمي تواند بدون ديگري و يا ديگران در امري دخالت نمايد مگر اینکه وکالت به صورت مجتمعاً و یا منفرداً داده شده باشد که در این صورت هر یک به تنهایی و یا به طور جمعی می توانند وکالت نمایند .

تعهدات موكل : موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد ، موكل بايد تمام مخارجي كه وكيل براي انجام وكالت نموده است را بدهد ، موكل بايد اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در وکالتنامه و یا قرارداد مالی مربوط به آن ، طور ديگري مقرر شده باشد .

وکیل در توکیل : وکیلی است که از طرف موکل خود اختیار تعیین وکیل دیگر را برای او داشته و وکالت در توکیل داشته باشد ، اگر وكيل وكالت در توكيل نداشته باشد نمي تواند انجام امري را به ديگري واگذار كند .

وکالت بلاعزل : وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد و موکل باید از آثار و نتایج وکالت بلاعزل آگاه باشد و بدون علت به کسی وکالت بلاعزل ندهد و به این موضوع توجه کامل داشته باشد ، راجع به آثار و یا نتایج وکالت بلاعزل می توانید از وکیل دادگستری مشاوره حقوقی بگیرید ، وکالت بلاعزل معمولاً در وکالتنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی داده می شود .

طرق انقضاي وكالت : با عزل موكل (البته اگر وکالت بلاعزل نباشد) ، با استعفاي وكيل ، با فوت يا جنون موكل و يا وكيل .

طرق منفسخ شدن وكالت : با از بين رفتن متعلق وكالت ، با انجام مورد وكالت توسط خود موكل و با انجام عملي از سوي موكل كه منافي با وكالت وكيل باشد .

وکیل و وکالت در دادگاهها : وکالت در دادگاه ها و دادسرا ها توسط وکیل دادگستری انجام می شود ، وكيل دادگستری در کلیه مراحل رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری می تواند حضور داشته باشد و هر شخص می تواند با مراجعه به وكيل دادگستری در هر یک از مراحل اعم از شورای حل اختلاف ، دادسرا، دادگاه کیفری ، دادگاه حقوقی ، دادگاه خانواده ، اجرای احکام حقوقی ، اجرای احکام کیفری ، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور ، به وکیل دادگستری وکالت اعطا نماید. با توجه به اينكه اقامه دعوي حقوقي و يا كيفري نسبت به هر موضوعي معمولاً يكبار قابليت طرح را دارد مگر موضوعات و يا مواردي كه از اين قاعده مستثني هستند لذا كسب اطلاعات لازم از طريق مشاوره حقوقي و يا اعطای وکالت به وكيل دادگستري در اقامه دعوي و يا دفاع در قبال دعوي مطروحه مي تواند در حل مشكلات بوجود آمده مفيد و یا مؤثر باشد . البته مشاوره با وكيل فقط مختص بروز مشكلات حقوقي نبوده و حتي قبل از اقدام به امري و پيش آمدن مشكلات ، مي توان با وكيل پایه یک دادگستری مشاوره داشته و علاج واقعه را قبل از وقوع نمود .

محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت نموده و فرصت استفاده از وکیل دادگستری و کارشناس را برای آنان فراهم نمایند و کلیه دادگاهها و دادسرا ها مکلف به پذیرش وکیل دادگستری می باشند و وکیل دادگستری در موضع دفاع از احترام و تأمینات شغل قضا بر خوردار می باشند .

حق الوکاله وکیل : چنانچه خواهان در پرونده حقوقی دارای وکیل باشد ، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و به موجب مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خوانده قابل مطالبه بوده و در صورت صدور حکم قطعی به نفع خواهان ، علاوه بر خواسته ، خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و هزینه ثبت دادخواست وحق الوکاله وکیل از محکوم قابل وصول خواهد بود .

وکیل حقوقی ، وکیل کیفری و وکیل خانواده : منظور وکیلی است که بر اساس تجربه و علاقه ، حسب مورد بیشتر تمایل به وکالت و مشاوره در مورد پرونده های حقوقی یا کیفری و یا خانواده را دارد اگرچه وکیل می تواند در هر سه موضوع حقوقی ، کیفری و یا خانواده قبول وکالت نموده و یا مشاوره ارائه نماید .

وکیل ملکی : منظور از وکیل ملکی و یا وکیل پرونده ملکی ، وکیلی است که بر حسب تجربه و علاقه ، وکالت و یا مشاروه در خصوص پرونده های ملکی و املاک را بر عهده می گیرد .

وکیل تهران : منظور از وکیل تهران و یا وکیل در تهران وکیلی است که محل فعالیت و دفتر وکالت او بر اساس پروانه وکالت تهران بوده و در تهران مشغول به وکالت و مشاور حقوقی می باشد و تمرکز وکالتی او در تهران است ، اگرچه می تواند در سایر شهرها نیز انجام وکالت نموده و مشاوره حقوقی ارائه نماید .

نشانی دفتر وکالت :
تهران – پایین تر از میدان توحید – ابتدای خیابان فرصت شیرازی – پلاک 170 – طبقه پنجم – واحد 19  (حضور با تعیین وقت قبلی)

استعلام ممنوع الخروجی اجرای اسناد رسمی

استعلام ممنوع الخروجی اجرای اسناد رسمی : برای استعلام ممنوع الخروجی در پرونده های اجرای اسناد رسمی بابت مهریه و چک و اینکه مشخض شود فردی از طریق اداره اجرای اسناد رسمی (اجرای ثبت) ممنوع الخروج شده است یا خیر بر روی لینک زیر کلیک نموده و وارد سامانه استعلام ممنوع الخروجی اجرای اسناد رسمی شوید :
ورود به سامانه استعلام ممنوع الخروجی اجرای اسناد رسمی
موضوعات مرتبط : برای مشاهده هر یک از موضوعات زیر ، بر روی آن کلیک کنید :
وکیل خانواده
وکیل خانم برای بانوان
استعلام تصدیق اصالت سند مالکیت
برای ورود به سامانه استعلام تصدیق اصالت سند مالکیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده بر روی لینک زیر کلیک کنید :
ورود به سامانه استعلام تصدیق اصالت سند مالکیت
موضوعات مرتبط – برای مشاهده هر یک از موضوعات زیر بر روی آن موضوع کلیک کنید :
استعلام تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی