دادگاه کیفری استان و صلاحیت آن :

در مرکز هر استان شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائم مربوطه رسیدگی می نماید .

1-در دادگاه کیفری استان به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس ، قصاص عضو ، رجم ، صلب ، اعدام ، حبس ابد ، جرائم مطبوعاتی و سیاسی است رسیدگی می شود.

2-رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزراء و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران روسای سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداران ، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثنای موادری که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است .

دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از 5 نفر شامل رئیس و 4 نفر مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان تشکیل می شود و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو ، جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر شامل رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان تشکیل می شود و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد .

Share Button

افزودن نظر
کد امنیتی
بازنشانی

وبلاگ وبسایت وکیل

تبادل لینک

برای پشتیبانی میتوانید بنر یا کد زیر را در سایت خود قرار دهید.

صفحه اصلی موضوعات حقوقی دادگاه کیفری استان و صلاحیت آن